مهی کز دوریش در خاک خواهم کرد جا امشب به خاکم گو میا فردا، به بالینم بیا امشب مگو فردا برت آیم که من دور از تو تا فردا نخواهم زیست خواهم مرد یا امروز یا امشب ز من او فارغ و من در خیالش تا سحر کایا بود یارش که و کارش چه و جایش کجا امشب شدی دوش از بر امشب آمدی اما ز بیتابی کشیدم محنت صد ساله هجر از دوش تا امشب شب هجر است و دارم بر فلک دست دعا اما به غیر از مرگ حیرانم چه خواهم از خدا امشب چو فردا همچو امروز او ز من بیگانه خواهد شد گرفتم همچو دیشب گشت با من امشب ,خواهم منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
کارشناسی ارشد کارآفرینی پیام نور مازندران ایلیا چت|چتروم ایلیا|ایلیا چت اصلی عشقم دانلودستان Ephraimi7o6sc rumah پیله ی یک زن